Article -- Lodewijk Brunt: Flaneur in Toga

Frank Bovenkerk en Jan Rath
Lodewijk Brunt: Flaneur in toga

2022

Er is al een tijdje niks verschenen op de blog van onze vader Lo die in 2020 uit ons leven verdween. Dat vinden wij soms zonde van zo’n omvangrijk en divers document. Lodewijk’s oude studievriend en collega Frank Bovenkerk heeft samen met Jan Rath (opvolger van Lodewijk als professor stadsstudies) een uitvoerig en mooi resumé geschreven over het werkzame leven van Lo. Wij willen dat graag plaatsen als aanvulling op al het overige. Beide heren zijn grondig te werk gegaan en hebben zich ook verdiept in de periode nadat Frank en Lo elkaar een beetje uit het oog zijn verloren. Wij, als zoons van Lo, kunnen ons helemaal vinden in de feiten en hoe Frank en Jan het hebben opgeschreven. Vooral het nogal onvoorspelbare karakter van onze vader wordt raak beschreven en iedereen die hem goed kende herkent deze kant van hem wel. Ook de gedrevenheid in zijn wetenschap en vooral zijn grote passie, de stad (en dan vooral Amsterdam), komen in het stuk heel mooi naar voren. Na het lezen van het stuk hebben we toch weer opnieuw bewondering voor hem gekregen en we missen hem nog iedere dag. Papa Lo was trots geweest op dit in memoriam. Wij hopen dat de bezoekers die dit stuk lezen dat met evenveel genoegen doen als ondergetekenden.

Tibor & Omar Brunt

Zie
https://rozenbergquarterly.com/frank-bovenkerk-jan-rath-lodewijk-brunt-flaneur-in-toga/

http://www.lodewijkbrunt.nl/wp-content/uploads/Lodewijk_Brunt_flaneur_in_toga_2022.pdf

Zie ook:
UvA web, In memoriam Lodewijk Brunt (1942-2020), 9 november 2020
Peter van Brummelen, Lodewijk Brunt (1942-2020): stadssocioloog die alles wist van Amsterdam, Parool, 18 oktober 2020
Richard Staring, Herinneringen aan Lodewijk Brunt, Crimeur, 1 maart 2021

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down