Radio 1 debat in ‘Nieuws en Co’ — gentrificering

Radio 1 debat in ‘Nieuws en Co’ — gentrificering

De Nieuws en Co-bus organiseert in aanloop naar de verkiezingen ontmoetingen tussen mensen wier leefwerelden ver uit elkaar liggen. Mensen die bijvoorbeeld in dezelfde wijk wonen maar elkaar nooit in dezelfde cafés zullen tegenkomen. Dat is vooral merkbaar in volkswijken die worden opgeknapt om nieuwe hoogopgeleide bewoners aan te trekken. Dat proces van ‘Gentrificatie’ is steeds vaker een splijtzwam. Want oude bewoners voelen zich verdrongen en niet serieus genomen door de politiek. Joost Karhof zit in buurtcafé Blokker in Amsterdam-Noord. De eerder gehoorde Alex gaat in gesprek met een nieuwkomer.

Ga naar  http://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/398190-bus-2-yuppen-en-oorspronkelijke-bewoners

Radio 1, woensdag 1 maart