5e Van Doorn Lezing -- Commerciële gentrificering en nieuwe stedelijkheid (incl video stream)

Rath, J. (2022) Hippe ondernemingen, culturele consumptie en nieuwe stedelijkheid. Effecten van commerciële gentrificering.
Essay in het kader van de prof. Dr. J.A.A. van Doorn leerstoel & NIAS_KNAW Van Doorn Fellowship. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

In de Vijfde Van Doornlezing wordt de opkomst en het vertoon van nieuwe stedelijkheid’ aan de orde gesteld aan de hand van het aanbod aan winkels, cafes en restaurants. Wie kijkt naar al die etalages en aanhangborden, naar de producten en diensten, en naar de verkopers en hun klanten ziet de veranderende bevolkingssamenstelling, het veranderende gebruik van de publieke ruimte, de veranderende stedelijke politiek, de veranderende smaken en voorkeuren van de bewoners, en hun veranderende identiteit en stedelijkheid. Dat maakt de opkomst van die nieuw bedrijfjes en de culturele consumptie die er plaatsvindt, zo interessant.

Een veelheid van vragen dringt zich op, waarvan twee in de lezing nader worden belicht: ten eerste, wie zijn die middenklassers die die winkels en bedrijven bezoeken en, ten tweede, welke sociale processen voltrekken zich er, hoe gaan zij met elkaar om, wat verbindt hen met elkaar en met de buurt waarin ze vertoeven?

De tekst van de lezing kan hier worden gedownload.

Video stream

Een video stream van de lezing plus de erop volgende discussie staat op YouTube en is hier te vinden.

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down