Verslag -- Wijkaanpak

Wijkaanpak: bewoners steigeren als ze niet mogen meedenken

Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties
door Jan van Dam

Wie heeft er eigenlijk baat bij een wijkaanpak? Dat was de kernvraag bij een evenement in Rotterdam over leefbare wijken. Stadssocioloog Jan Rath: ‘De verantwoordelijkheid voor kommer en kwel en voor de oplossing ervan zijn verschoven van het collectief naar het individu.’

Dit verslag is verschenen in Sociale Vraagstukken, 3 november 2022

Veel stadsbewoners hielden pakweg veertig jaar geleden het leven in de grote stad voorgoed voor gezien. Ze trokken en masse weg voor de alom om zich heen slaande verpaupering. Eind jaren tachtig begon de ommekeer. De opbloeiende kenniseconomie gaf vooral steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam weer een positieve dynamiek. Jonge en hoogopgeleide kenniswerkers stroomden toe.

Iedereen zou profiteren

Gemeenten en corporaties − happig als ze waren om deze snelgroeiende groep veelverdieners aan de stad te binden − begonnen woningen uit hun bezit te verkopen of, waar nodig, te slopen. Op veel plekken verrezen nieuwe huizen, openbare ruimtes kregen een opknapbeurt en de Coffee Company werd uitgenodigd om toch vooral in de wijken een dependance te openen.

... klik hier voor de volledige tekst.

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down