Professional publications

Home | Long list and downloads | Articles and chapters | Books and special issues | Book reviews | Professional publications | Reports | Blogs

You can also go to the download page where printable versions of my work are available.

In print/under review/in preparation

 • Rath, J. (under review) Commerciële gentrificering op Zuid?, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Published

 • Rath, J. (2023) Terug naar Zuid. Rede uitgesproken bij zijn aftreden als hoogleraar ‘Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele verscheidenheid’ aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 13 april 2023. Amsterdam: University of Amsterdam
 • Rath, J., P. Spoonley and M. Vieru (2022) ‘Understanding migration’, IQ Konkret. Journal on Migration and Labour Market, 2: 40-43.
  > Reprinted as ‘Migration verstehen’, IQ Konkret. Fachmagazin, 2: 8-11.
 • Rath, J. (2022) ‘Domweg gelukkig in de eigen kleine kring. Essay Commerciële gentrificatie’, De Groene Amsterdammer, 31 augustus, 35: 40-43.
 • Rath, J. (2022) ‘Mensen en hun leefomgeving. Steden, verstedelijking en het natuurlijke milieu’, pp. 317-348 in N. Wilterdink, D. Weenink, K. Rusinovic, en Bart van Heerikhuizen (eds), Samenlevingen. Inleiding in de Sociologie. Negende druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Rath, J. (2022) Professor Robert Kloosterman: Een kleurrijk economisch geograaf gaat met emeritaat, Geografie, 8 juli
 • Bovenkerk, F. en J. Rath (2022) Lodewijk Brunt: Flaneur in Toga, Rozenberg Quarterly
 • Rath, J. and S. Kılıç (2019) Coffee and Tea in Istanbul’s Neighborhoods, pp. 76-78 in M. Bontje (ed), Dear Sako. Liber Amicorum. On the occasion of Sako Musterd’s valedictory lecture. Amsterdam.
 • Rath, J. en F. Santing (2017) ‘Academisch Nederland, hélp Turkse collega’s’, NRC, 5 januari. See also NRC online
 • Rath, J. en W. Gelmers (2016) ‘Goeie wifi minus latte macchiato, please’, Het Parool, 13 februari.
 • Rath, J. and W. Gelmers (2015) ‘Hippe koffietenten als onderzoeksgebied van stadssociologie’, #kijkSW , 11, 6-7.
 • Rath, J. (2014) ‘Teringzooi’, in A. Musa (red), Het Spinhuisboek. Diemen: AMB.
 • Rath, J. (2014) ‘Spannende koffie’, pp. 38-39 in J. Elshout et al. (red.), Spannende Plekken. Een Vriendenboek voor Ineke Teijmant. Amsterdam: De Driehoek.
 • Rath, J. (2008) ‘De stijgingsroute “werken”’, Mitros Cahier, november, pp. 20-23.
 • Rath, J. (2007) Het Mooist van Mokum. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar in de Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele verscheidenheid, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag de 13de oktober 2006. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 • Rath, J. (2006) ‘Benut de kansen van etnische buurten. De toekomst ligt bij Surigoud en toko Kon-Fa’, NRC Handelsblad, 21 oktober.
 • Rath, J. (2006) ‘The force of festive and commercial expressions of cultural diversity’, pp. 47-50, in K. Molenaar & J. Molenaar (Eds.), Int10nt Enterprising Across Borders. The Hague: IntEnt.
 • Bodaar, A. and J. Rath (2005) ‘Cities, Diversity and Public Space’, Metropolis World Bulletin, 5, pp. 3-5. (with A.).
 • Rath, J. (2004) ‘Asociaal’, MO Samenlevingsopbouw, 23 (201), juni, pp. 11.
 • Rath, J. (2004) ‘Mijn hemel, daar komen de moslims!’, MO Samenlevingsopbouw, 23 (203), december 2004, pp. 4-7.
 • Rath, J. (1999) ‘Amsterdam 2015. Immigranten in de grote stad’, pp. 13-17 in Kijken over de Dam. Maatschappelijke trends voor de stad van straks. O+S Conferentie 2 december 1999. Amsterdam: Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek.
 • Rath, J. (1999) ‘Ondernemerschap als alternatief. Een economische visie op immigranten-ondernemerschap’, Migranten Informatief, 131, juli, pp. 12-16.
 • Rath, J. (1998) ‘Immigranten zijn gewone partijgenoten geworden’, Rotterdams Dagblad, 26th February.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (1998) ‘Het succes van het etnisch ondernemerschap’, Contrast, 5 (18), 28 mei, p. 5.
 • Rath, J. and Th. Sunier (1997) ‘De Nederlandse vrees voor cultuurvreemde bolwerken’, Rotterdams Dagblad, 19th March.
 • Rath, J. (1996) ‘Partizipation von Migrantinnen und Migranten auf politischer Ebene’, pp. 14-19 in Niederländisch-Deutsche Tage in Berlin. Berlin: Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum ARIC Berlin.
 • Rath, J. (1994) ‘Kiezen op elkaar. Migranten en machtsvorming’, Buitenlanders Bulletin, 19 (2), februari, pp. 5-7.
 • Rath, J. (1994) ‘La participation des immigrés aux Elections locales aux Pays-Bas’, La lettre de la citoyennité, 8, Mars-Avril, p. 4.
 • Rath, J. (1994) ‘Angst voor de islam in Nederland?’, RO. Orgaan der Reunisten-Organisatie van de Societas Studiosorum Reformatorum, 3, September, pp. 31-46.
 • Rath, J. (1993) ‘Zes sluiers voor struisvogels’, Buitenlanders Bulletin, 18 (6), p. 22.
 • Rath, J. (1991) ‘Le droit de vote aux Pays-Bas. Les experiènces les plus récentes’, MRAX Information, 62, March, pp. 15 16.
 • Rath, J. (1991) ‘Minderhedenbedrijf staat integratie in de weg’, de Volkskrant, 9th October.
 • Rath, J. (1990) ‘Eenzijdige aandacht voor kenmerken van migranten ongewenst’, Buitenlanders Bulletin, 15 (2), February, pp. 19-20.
 • Rath, J. and P. Uniken Venema (1988) Migrantenonderzoek in Rotterdam 1988. Utrecht: University of Utrecht, Centre for the Study of Multi-Ethnic Society (SMES); Rotterdam: GGD Rotterdam, 30 pp.
 • Rath, J. (1986) ‘Hoe stemmen immigranten? De ervaringen in enkele Europese landen’, Bareel, 1986, 9 (33), April, pp. 20-25.
 • Rath, J. and Y. Oedairam (1985) ‘Wie neemt de uitgestoken hand van migranten aan? De deelraadsverkiezingen in Hoogvliet’, Buitenlanders Bulletin, 10 (8), October, pp. 24 26.
 • Rath, J. (1984) ‘Deelraadsverkiezingen in Rotterdam.’, Buitenlanders Bulletin, 9 (7), pp. 7 10.
 • Rath, J. (1984) ‘Waar blijven de zwarte gemeenteraadsleden?’, NRC Handelsblad, 10th November.
 • Rath, J. (1983) ‘Pays-Bas: “Oui” au droit de vote des étrangers’, Problèmes et Evenements/ CIEM, 1983, 30, July/ August.
 • Rath, J. (1981) ‘Wijkverkiezingen in Amsterdam en Rotterdam’, Buitenlanders Bulletin, 6/10, pp. 9 15.

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down