Professional publications

Home | Long list and downloads | Articles and chapters | Books and special issues | Book reviews | Professional publications | Reports | Blogs

You can also go to the download page where printable versions of my work are available.

In print/under review/in preparation

  --

Published

 • Rath, J., P. Spoonley and M. Vieru (2022) ‘Understanding migration’, IQ Konkret. Journal on Migration and Labour Market, 2: 40-43.
  > Reprinted as ‘Migration verstehen’, IQ Konkret. Fachmagazin, 2: 8-11.
 • Rath, J. (2022) ‘Domweg gelukkig in de eigen kleine kring. Essay Commerciële gentrificatie’, De Groene Amsterdammer, 31 augustus, 35: 40-43.
 • Rath, J. (2022) ‘Mensen en hun leefomgeving. Steden, verstedelijking en het natuurlijke milieu’, pp. 317-348 in N. Wilterdink, D. Weenink, K. Rusinovic, en Bart van Heerikhuizen (eds), Samenlevingen. Inleiding in de Sociologie. Negende druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Rath, J. (2022) Professor Robert Kloosterman: Een kleurrijk economisch geograaf gaat met emeritaat, Geografie, 8 juli
 • Bovenkerk, F. en J. Rath (2022) Lodewijk Brunt: Flaneur in Toga, Rozenberg Quarterly
 • Rath, J. and S. Kılıç (2019) Coffee and Tea in Istanbul’s Neighborhoods, pp. 76-78 in M. Bontje (ed), Dear Sako. Liber Amicorum. On the occasion of Sako Musterd’s valedictory lecture. Amsterdam.
 • Rath, J. en F. Santing (2017) ‘Academisch Nederland, hélp Turkse collega’s’, NRC, 5 januari. See also NRC online
 • Rath, J. en W. Gelmers (2016) ‘Goeie wifi minus latte macchiato, please’, Het Parool, 13 februari.
 • Rath, J. and W. Gelmers (2015) ‘Hippe koffietenten als onderzoeksgebied van stadssociologie’, #kijkSW , 11, 6-7.
 • Rath, J. (2014) ‘Teringzooi’, in A. Musa (red), Het Spinhuisboek. Diemen: AMB.
 • Rath, J. (2014) ‘Spannende koffie’, pp. 38-39 in J. Elshout et al. (red.), Spannende Plekken. Een Vriendenboek voor Ineke Teijmant. Amsterdam: De Driehoek.
 • Rath, J. (2008) ‘De stijgingsroute “werken”’, Mitros Cahier, november, pp. 20-23.
 • Rath, J. (2006) ‘Benut de kansen van etnische buurten. De toekomst ligt bij Surigoud en toko Kon-Fa’, NRC Handelsblad, 21 oktober.
 • Rath, J. (2006) ‘The force of festive and commercial expressions of cultural diversity’, pp. 47-50, in K. Molenaar & J. Molenaar (Eds.), Int10nt Enterprising Across Borders. The Hague: IntEnt.
 • Bodaar, A. and J. Rath (2005) ‘Cities, Diversity and Public Space’, Metropolis World Bulletin, 5, pp. 3-5. (with A.).
 • Rath, J. (2004) ‘Asociaal’, MO Samenlevingsopbouw, 23 (201), juni, pp. 11.
 • Rath, J. (2004) ‘Mijn hemel, daar komen de moslims!’, MO Samenlevingsopbouw, 23 (203), december 2004, pp. 4-7.
 • Rath, J. (1999) ‘Amsterdam 2015. Immigranten in de grote stad’, pp. 13-17 in Kijken over de Dam. Maatschappelijke trends voor de stad van straks. O+S Conferentie 2 december 1999. Amsterdam: Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek.
 • Rath, J. (1999) ‘Ondernemerschap als alternatief. Een economische visie op immigranten-ondernemerschap’, Migranten Informatief, 131, juli, pp. 12-16.
 • Rath, J. (1998) ‘Immigranten zijn gewone partijgenoten geworden’, Rotterdams Dagblad, 26th February.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (1998) ‘Het succes van het etnisch ondernemerschap’, Contrast, 5 (18), 28 mei, p. 5.
 • Rath, J. and Th. Sunier (1997) ‘De Nederlandse vrees voor cultuurvreemde bolwerken’, Rotterdams Dagblad, 19th March.
 • Rath, J. (1996) ‘Partizipation von Migrantinnen und Migranten auf politischer Ebene’, pp. 14-19 in Niederländisch-Deutsche Tage in Berlin. Berlin: Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum ARIC Berlin.
 • Rath, J. (1994) ‘Kiezen op elkaar. Migranten en machtsvorming’, Buitenlanders Bulletin, 19 (2), februari, pp. 5-7.
 • Rath, J. (1994) ‘La participation des immigrés aux Elections locales aux Pays-Bas’, La lettre de la citoyennité, 8, Mars-Avril, p. 4.
 • Rath, J. (1994) ‘Angst voor de islam in Nederland?’, RO. Orgaan der Reunisten-Organisatie van de Societas Studiosorum Reformatorum, 3, September, pp. 31-46.
 • Rath, J. (1993) ‘Zes sluiers voor struisvogels’, Buitenlanders Bulletin, 18 (6), p. 22.
 • Rath, J. (1991) ‘Le droit de vote aux Pays-Bas. Les experiènces les plus récentes’, MRAX Information, 62, March, pp. 15 16.
 • Rath, J. (1991) ‘Minderhedenbedrijf staat integratie in de weg’, de Volkskrant, 9th October.
 • Rath, J. (1990) ‘Eenzijdige aandacht voor kenmerken van migranten ongewenst’, Buitenlanders Bulletin, 15 (2), February, pp. 19-20.
 • Rath, J. and P. Uniken Venema (1988) Migrantenonderzoek in Rotterdam 1988. Utrecht: University of Utrecht, Centre for the Study of Multi-Ethnic Society (SMES); Rotterdam: GGD Rotterdam, 30 pp.
 • Rath, J. (1986) ‘Hoe stemmen immigranten? De ervaringen in enkele Europese landen’, Bareel, 1986, 9 (33), April, pp. 20-25.
 • Rath, J. and Y. Oedairam (1985) ‘Wie neemt de uitgestoken hand van migranten aan? De deelraadsverkiezingen in Hoogvliet’, Buitenlanders Bulletin, 10 (8), October, pp. 24 26.
 • Rath, J. (1984) ‘Deelraadsverkiezingen in Rotterdam.’, Buitenlanders Bulletin, 9 (7), pp. 7 10.
 • Rath, J. (1984) ‘Waar blijven de zwarte gemeenteraadsleden?’, NRC Handelsblad, 10th November.
 • Rath, J. (1983) ‘Pays-Bas: “Oui” au droit de vote des étrangers’, Problèmes et Evenements/ CIEM, 1983, 30, July/ August.
 • Rath, J. (1981) ‘Wijkverkiezingen in Amsterdam en Rotterdam’, Buitenlanders Bulletin, 6/10, pp. 9 15.

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down