Book reviews

Home | Long list and downloads | Articles and chapters | Books and special issues | Book reviews | Professional publications | Reports | Blogs

You can also go to the download page where printable versions of my work are available.

Book reviews

 • Rath, J. (2006) Book review of J. Lee, ‘Civility in the City. Blacks, Jews, and Koreans in Urban America’ (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), International Journal of Urban and Regional Research, 30 (4), December, pp. 969-970.
 • Rath, J. (1998) Book review of A. Portes (ed.), ‘The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship’ (New York: Russell Sage Foundation, 1995), Ethnic and Racial studies, 21 (6), November, pp. 1163-1164.
 • Rath, J. (1997) Book review of R. Waldinger & M. Bozorgmehr (eds.), ‘Ethnic Los Angeles’ (New York: Russell Sage Foundation, 1996), New Community, 23 (2), April, pp. 288-289.
 • Rath, J. (1992) Book review of J. Doomernik, ‘Turkse moskeeën en maatschappelijke participatie. De institutionalisering van de Turkse islam in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek’ (Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1991), Migrantenstudies, 8 (2), pp. 49-51.
 • Rath, J. (1992) Book review of C. Biegel & V. Smit, ‘Sturend of gestuurd? Evaluatieonderzoek en minderhedenbeleid’ (Leiden: University of Leiden, Centre for the Study of Social Conflicts, 1991), Migrantenstudies, 8 (3), pp. 49-51.
 • Rath, J. (1992) Book review of M. Silverman (ed.), ‘Race, discourse and power in France’ (Aldershot: Avebury, 1991), Sociologische Gids, 39 (3), July/August, pp. 267-268.
 • Rath, J. (1991) Book review of R. Miles, ‘Racism’ (London: Routledge, 1989), European Journal of Intercultural Studies, 1991, 2 (1), pp. 62-63.
 • Rath, J. (1990) Book review of C. Mullard, K. Nimako & G. Willemsen, ‘Emancipatie: een kwestie van keuze. Een vertoog over emancipatiemodellen en minderhedenbeleid’. (CRES Publication Series, Research Paper No. 2. Amsterdam: University of Amsterdam, Centre for Race and Ethnic Studies, 1988), Migrantenstudies, 6 (2), pp. 72-74.
 • Rath, J. (1989) Book review of B. Jacobs, ‘Black politics and urban crisis in Britain’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), International Migration Review, 22 (4), Winter, pp. 665-666.
 • Rath, J. (1989) Book review of J. Jupp, ‘Ethnic politics in Australia’ (Sydney: George Allen & Unwin, 1984), International Migration Review, 22 (4), Winter, pp. 669.
 • Rath, J. (1989) Book review of T. Gerholm & Y.G. Lithman (eds.), ‘The New Islamic Presence in Western Europe’ (London and New York: Mansell Publishing, 1988), International Migration Review, 23 (4), Winter, pp. 964-965.
 • Rath, J. (1989) Book review of G. Benton en H. Vermeulen (red.), ‘De Chinezen’ (Muiderberg: Coutinho, 1987), Sociologische Gids, 36 (1), January/February, pp. 65-67.
 • Rath, J. (1989) Book review of ICI, ‘Kiezen en gekozen worden. Niet-Nederlandse kiesgerechtigden en de gemeenteraadsverkiezingen 1990’ (Groningen: ICI, 1988), Buitenlanders Bulletin, 14 (8), October, p. 22.
 • Rath, J. (1988) Book review of Anne Frank Stichting, ‘Vreemd Gespuis’ (Amsterdam: Ambo/Novib, 1987), Migrantenstudies, 4(4), pp. 53-56.
 • Rath, J. (1988) Book review of W. de Jong, ‘Inter-etnische verhoudingen in een oude stadswijk’ (Delft: Eburon, 1986), Migrantenstudies, 4(3), pp. 58-60.
 • Rath, J. (1988) Book review of J. Niessen, ‘Emancipatie in internationaal perspectief’ (Amsterdam: VU-Uitgeverij, 1986), Migrantenstudies, 1988, 4(2), pp. 46-48.
  Reaction to Niessens comments Migrantenstudies, 1989, 5 (1).
 • Rath, J. (1988) Book review of M. de Sterck, ‘In de spiegel. Beeld van de immigrant in kinderboeken’ (Leuven/Amersfoort: Acco, 1986), Migrantenstudies, 4(4), pp. 53-56.
 • Rath, J. (1987) Book review of E. Roosens, ‘Micronationalisme. Een antropologie van het etnische reveil’ (Leuven/ Amersfoort: Acco, 1986), Migrantenstudies, 3 (2), pp. 47-48.
 • Rath, J. (1986) Book review of M. Ott, ‘Assepoesters en kroonprinsen. Een onderzoek naar de minderheidspositie van agentes en verplegers’ (Amsterdam: Sua, 1985), Sociologische Gids, 33 (2), pp. 150-152.
 • Rath, J. (1986) Book review of T. Hammar (ed.), ‘European Immigration Policy. A comparative study’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), International Migration Review, 20 (4), Winter, pp. 1058-1059.
 • Rath, J. (1984) Book review of H. van Amersfoort, ‘Immigration and the formation of minority groups. The Dutch experience 1945-1975’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), International Migration Review, 18 (2), Summer, pp. 331-332.
 • Rath, J. (1984) Book review of E.J. Thomas (ed.), ‘Immigrant workers in Europe. Their legal status. A Comparative study’ (Paris: Unesco Press, 1982), Sociologische Gids, 31 (5), pp. 464-465.
 • Rath, J. (1983) Book review of M.J. Miller, ‘Foreign workers in Western Europe. An emerging political force’ (New York: Praeger, 1981), Sociologische Gids, 30 (6), pp. 480-482.
 • Rath, J. (1983) Book review of VNG/Veldkamp, ‘Minderheden meer toekomst’ (Den Haag/Amsterdam: VNG/Veldkamp Marktonderzoek, 1983), Buitenlanders Bulletin, 9 (3), pp. 10-11.

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down