Chinatown

Chinatown, Klein Istanbul of toch maar een doorsneebuurt? Etnische buurten als plaatsen van vermaak en consumptie

by Jan Rath, Annemarie Bodaar, Ilse van Liempt & Lex Veldboer
The Hague: NICIS Institute, 2009
ISBN 978 90 77389 77 5
Click here to download the report in pdf format 2446 KB

Summary

In de publicatie ‘Chinatown, Klein Istanbul of toch maar een doorsneebuurt?’ wordt op een beeldende en verhalende manier verteld welke economische kansen diversiteit kan bieden. In het huidige integratiedebat is het haast onmogelijk nuchter en zakelijk te spreken over de economische kansen van diversiteit. En dat terwijl stedelijke goeroes als Richard Florida, Charles Landry en vooral Jane Jacobs keer op keer aantonen dat diversiteit in wijken en steden de motor is achter de economie. Steden en wijken waar veel verschillende mensen leven, bieden een afzetmarkt voor ondernemers die van elkaars nabijheid profiteren. Ze delen faciliteiten, kennis en vaardigheden.