Photoblog — Olifantenpaadjes

Alledaagse stadssociologie

(c) Jan Rath, 2019 — Olifantenpaadje in Rotterdam Alexanderpolder

Please let me know your thoughts and feedback

[recaptcha]

Olifantenpaadjes als metafoor voor beleidsinterventies

In elke stad, dorp of buurt zijn wel plekken te vinden waar wandelaars of fietsers een kortere of makkelijkere route hebben gecreëerd door af te wijken van de officieel aangelegde wandel- en fietspaden. Vaak lopen die paadjes door openbaar groen en door het vele gebruik tekenen zich soms goed zichtbare sporen af, zoals bijgaande foto laat zien. Veel mensen willen hun bestemming graag sneller bereiken en als hun route dan het officiële traject volgt, dan is dat maar zo. Olifanten doen niet anders.

Deze gang van zaken roept de vraag op waarom die mensen zo nodig van het pad willen afwijken, maar vooral ook de vraag waarom die paden zo aangelegd zijn als ze zijn aangelegd. In sommige gevallen lijken olifantspaadjes zowat onontkoombaar en waren ze dus voorspelbaar. En dat is vreemd. Hebben stedenbouwkundigen, planologen en—meer algemeen—bestuurders dan niet goed opgelet toen zij hun opleiding volgden?

[wordt vervolgd]
24 januari 2019

Klik hier voor meer photo blogs