Photoblogs

Everyday urban sociology  

Here, I am collecting a number of photo blogs, showing a wide array of everyday urban situations and briefly describing and analyzing them from an urban sociological perspective.
Choose a topic and click on the thumbnail.
More photoblogs will follow soon.

Chapulling in Istanbul

Chinatown in Amsterdam

Couriers in the gig economy

Istanbul's Galataport

Alledaagse stadssociologie

Hier breng ik fotoblogs bijeen die elk een beeld geven van alledaagse stedelijke situaties en waarin ik tracht deze op bondige wijze en vanuit een stadssociologisch perspectief te beschrijven en te duiden.
Kies een onderwerp en klik op de foto.
Meer photoblogs volgen weldra.

Lopen zonder botsen

Olifantenpaadjes

De stad als yuppenenclave

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down