Longlist and downloads xxx

Home | Longlist and downloads | Articles and chapters | Books and special issues | Book reviews | Professional publications | Reports | Blogs |

A selection of my articles, chapters, books and reports are available in Adobe Portable Document Format (pdf) for viewing and printing in Adobe Acrobat Reader XI. If you do not have Acrobat Reader, please click on the pdf icon to visit the Adobe site and download it free of charge.

In print/under review/in preparation

 • Kloosterman, R, J. van der Leun, J. Rath, V. Schutjens and K. Rusinovic (in preparation) Migrant Entrepreneurs in the Urban Economy: A Mixed Embeddedness Perspective. London and New York: Routledge.
 • Gelmers, W. and J. Rath (in preparation) ‘Chatting’ While Sipping Coffee: Sociability in Specialty Coffee Bars’
 • Solano, G., M. Ram and J. Rath (in press) Policies to support migrant entrepreneurship, special issue of International Migration
 • Solano, G., M. Ram and J. Rath (in press) ‘Regulation of migrant entrepreneurship: The strained conjunction of law, policies and practices’, International Migration, Special issue on ‘Policies to support migrant entrepreneurship’
 • Van Eck, E. and J. Rath (revise and resubmit) More than neoliberal urban policy: The (re-)structuring of street vending and market affairs in Amsterdam, Journal or Urban History
 • Rath, J. and V. Schutjens (in preparation) ‘Migrant Entrepreneurship: Alternative Paradigms of Economic Integration’, in A. Triandafyllidou (ed), Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies. Second edition. London and New York: Routledge.
 • Rath, J. (in preparation) ‘Tourist industry and migration’, in M. Moralli, L. Oso and N. Ribas (eds), Elgar encyclopedia of global migration: new mobilities and activism.
 • Rath, J. (in preparation) ‘Interdisciplinarity in migration research’, in R. Zapata and D. Vintila (eds), How to do Migration Research? Edward Elgar Publishing series.
 • Rath, J. (in print) Commerciële gentrificering, wijkgedachte, De Groene, augustus.

Published

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Rath, J. en W. Gelmers (2015) ‘Hippe Koffietenten en Stedelijke Sociabiliteit’, pp. 125-132 in A. van Wageningen en V.D. Mamadouh (red), EU@Amsterdam: Een stedelijke raad. Amsterdam. Amsterdam: AUP.
 • Rath, J. and W. Gelmers (2015) ‘Hippe koffietenten als onderzoeksgebied van stadssocciologie’, #kijkSW, 11, pp. 6-7.
 • Hagemans, I., A. Hendriks, J. Rath and S. Zukin (2015) ‘From greengrocers to cafés. Producing social diversity in Amsterdam’, pp. 90-119 in S. Zukin, Ph. Kasinitz and X. Chen, and research partners. Global Cities, Local Streets: Everyday Diversity from New York to Shanghai. New York: Routledge.
 • Rath, J. And V. Schutjens (2015) ‘Migrant Entrepreneurship: Alternative Paradigms of Economic Integration’, pp. 96-103 in A. Triandafyllidou (ed), Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies. London and New York: Routledge.
 • Rath, J. & A. Swagerman (2015) ‘Promoting Ethnic Entrepreneurship in European Cities: Sometimes Ambitious, Mostly Absent, Rarely Addressing Structural Features’, International Migration.Published online: 13 NOV 2015
  DOI: 10.1111/imig.12215.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Bodaar, A. and J. Rath (2005) ‘Cities, Diversity and Public Space’, Metropolis World Bulletin, 5, pp. 3-5.
 • Rath, J. (2005) ‘Against the current. The establishment of Islam in the Netherlands’, Canadian Diversity, Fall, 4 (3), pp. 31-34.
 • Rath, J. (2005) ‘Feeding the Festive City. Immigrant Entrepreneurs and Tourist Industry’, pp. 238-253 in E. Guild & J. van Selm (eds.), International Migration and Security: Opportunities and Challenges. London and New York: Routledge.
 • Rath, J. (2005) ‘Prefácio’, pp. 9-11 in C. Reis de Oliveira, Empresários de Origem Imigrante. Estratégias de Inserção Económica em Portugal. Lisboa.

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

 • Kloosterman, R. and J. Rath (1998) ‘Bazen van buiten. Naar een nieuwe benadering van het zelfstandig ondernemerschap van immigranten’, pp. 1-23 in J. Rath & R. Kloosterman (eds), Rijp en Groen Het Zelfstandig Ondernemerschap van Immigranten in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (1998) ‘Economische incorporatie en ondernemerschap van immigranten’, pp. 689-716 in R. Penninx, H. Münstermann & H. Entzinger (eds), Etnische Minderheden en de multiculturele samenleving. Groningen: Wolters/Noordhoff.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (1998) ‘Een Zaak van Buitenstaanders. Het Onderzoek naar Immigranten¬ondernemerschap’, pp. 115-128 in K. Geuijen (red), Multiculturalisme. Utrecht: Lemma.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (1998) ‘Het succes van het etnisch ondernemerschap’, Contrast, 5 (18), 28 mei, p. 5.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (eds). (1998) Rijp en Groen. Het Zelfstandig Ondernemerschap van Immigranten in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis, 275 pp.
 • Kloosterman, R., J. van der Leun and J. Rath (1998) ‘Across the border. Economic opportunities, social capital and informal businesses activities of immigrants’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 24 (2), pp. 239-258.
 • DOI:10.1080/1369183X.1998.9976632.
 • Rath, J. (1998) ‘Een etnische stoelendans in Mokum. Over de economische incorporatie van immigranten en hun nakomelingen in Amsterdam’, pp. 235-249 in A. Gevers (ed), Uit de Zevende. 50 Jaar Sociaal-Culturele Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Rath, J. (1998) ‘Immigranten zijn gewone partijgenoten geworden’, Rotterdams Dagblad, 26th February.
 • Rath, J. (1998) Book review of A. Portes (ed.), ‘The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship’ (New York: Russell Sage Foundation, 1995), Ethnic and Racial studies, 21 (6), November, pp. 1163-1164.
 • Rath, J. and Th. Sunier (1998) ‘Islam. Beleving en institutionalisering’, pp. 477-499 in R. Penninx, H. Münstermann & H. Entzinger (eds), Etnische Minderheden en de multiculturele samenleving. Groningen: Wolters/Noordhoff.
 • Rath, J. and J. Tillie (1998) ‘Etnische minderheden en de politiek’, pp. 451-476 in R. Penninx, H. Münstermann & H. Entzinger (eds), Etnische Minderheden en de multiculturele samenleving. Groningen: Wolters/Noordhoff.

1997

1996

 • Kloosterman, R. and J. Rath (1996) ‘Gangsta’s Paradise in Holland?’, Migrantenstudies, Special issue ‘Concentratie en segregatie’, edited by M. van Niekerk & J. Rath, 12 (2), pp. 94-100.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (1996) ‘Kunst en populaire cultuur. Een onontgonnen onderzoeksterrein’, Migrantenstudies, Special issue ‘Kunst en populaire cultuur’, edited by R. Kloosterman & J. Rath, 12 (4), pp. 177-181.
 • Kloosterman, R. and J. Rath (eds) (1996) Kunst en populaire cultuur. (Art and popular culture). Special issue Migrantenstudies, 12 (4), pp. 175-258.
 • Rath, J. (1996) ‘Partizipation von Migrantinnen und Migranten auf politischer Ebene’, pp. 14-19 in Niederländisch-Deutsche Tage in Berlin. Berlin: Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum ARIC Berlin.
 • Rath, J. and J. Feirabend (1996) ‘Making a place for Islam in politics. Local authorities dealing with Islamic associations’, pp. 243-258 in W.A.R. Shadid & P.S. van Koningsveld (eds), Muslims in the margin. Political responses to the presence of Islam in Western Europe. Kampen: Kok Pharos.
 • Rath, J., R. Penninx, K. Groenendijk and A. Meyer (1996) Nederland en zijn islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap. MES-Series 5. Amsterdam: Het Spinhuis.
 • van Niekerk and J. Rath (eds) (1996) Concentratie en segregatie. Special Issue Migrantenstudies, 12 (2), pp. 57-116.
 • van Niekerk, M. and J. Rath (1996) ‘Ten geleide’, Migrantenstudies, Special issue ‘Concentratie en segregatie’, edited by M. van Niekerk & J. Rath, 12 (2), pp. 58-59.

1995

 • Fase, W. and J. Rath (1995) ‘Tien jaar Migrantenstudies’, Migrantenstudies, jubilee issue edited by W. Fase & J. Rath, ‘Tien jaar Migrantenstudies’, 11 (1), pp. 2-9.
 • Fase, W. and J. Rath (eds) (1995) Tien Jaar Migrantenstudies. Jubilee Issue Migrantenstudies, 11 (1), pp. 1-99.
 • Rath, J. (1995) ‘Beunhazen van buiten. De informele economie als bastaardsfeer van sociale integratie’, pp. 74-109 in G. Engbersen & R. Gabriëls (eds), Sferen van integratie. Naar een gedifferentieerd allochtonenbeleid. Meppel/Amsterdam: Boom.
 • Rath, J. and J. Schuster (1995) ‘Illegalen op de politieke en wetenschappelijke agenda’, Migrantenstudies, special issue edited by J. Rath & J. Schuster, ‘Illegalen’, 11 (2), pp. 102-106.
 • Rath, J. and J. Schuster (eds) (1995) Illegalen. Special Issue Migrantenstudies, 11 (2), pp. 100-164.

1994

 • Meyer, A. and J. Rath (1994) ‘Ruimte voor islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen’, Migrantenstudies, 10 (1), pp. 33-53.
 • Rath, J. (1994) ‘Angst voor de islam in Nederland?’, RO. Orgaan der Reunisten-Organisatie van de Societas Studiosorum Reformatorum, 3, September, pp. 31-46.
 • Rath, J. (1994) ‘Hoe stemmen immigranten? De ervaringen in enkele Europese landen’, Beleid en Maatschappij, 11 (4), April, pp. 91 101.
 • Rath, J. (1994) ‘Kiezen op elkaar. Migranten en machtsvorming’, Buitenlanders Bulletin, 19 (2), februari, pp. 5-7.
 • Rath, J. (1994) ‘La participation des immigrés aux Elections locales aux Pays-Bas’, La lettre de la citoyennité, 8, Mars-Avril, p. 4.

1993

 • Rath, J. (1993) ‘De tegenbedoelde effecten van het minderhedenbeleid. De constructie van minderheden’, pp. 24-42 in G. Pas (ed), Achter de coulissen. gedachten over de multi-etnische samenleving. Amsterdam: Wetenschappelijk Bureau Groen Links.
 • Rath, J. (1993) ‘La construction sociale des minorités ethniques aux Pays-Bas et ses effets pervers’, pp. 17-41 in M. Martiniello & M. Poncelet (eds), Migrations et minorités ethniques dans l’espace Européen. Bruxelles: De Boeck.
 • Rath, J. (1993) ‘Les immigrés aux Pays-Bas’, pp. 138-148 in O. Le Cour Grandmaison & C. Wihtol de Wenden (eds), Les Étrangers dans la Cité. Paris: Edition la Decouverte.
 • Rath, J. (1993) ‘The ideological representation of migrant workers in Europe: A matter of racialisation only?’, pp. 215-232 in J. Wrench & J. Solomos (eds), Racism and Migration in Western Europe. Oxford/Providence: Berg.
 • Rath, J. (1993) ‘Zes sluiers voor struisvogels’, Buitenlanders Bulletin, 18 (6), p. 22.
 • Rath, J., K. Groenendijk and R. Penninx (1993) ‘De erkenning van de islam in België, Groot Britannië en Nederland’, Tijdschrift voor Sociologie, 14 (1), pp. 53-75.
 • Rath, J. and Th. Sunier (1993) ‘Angst voor de islam in Nederland?’, pp. 53-62 in W. Bot, M. van der Linden & R. Went (red), Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse. Utrecht: Stichting Toestanden, 1993.

1992

1991

 • Rath, J. (1991) ‘Le droit de vote aux Pays-Bas. Les experiènces les plus récentes’, MRAX Information, 62, March, pp. 15 16.
 • Rath, J. (1991) ‘Minderhedenbedrijf staat integratie in de weg’, de Volkskrant, 9th October.
 • Rath, J. (1991) ‘Pays-Bas: La participation politique des immigrants’, Hommes & Migrations, No. 1139, January, pp. 17-23.
 • Rath, J. (1991) Book review of R. Miles, ‘Racism’ (London: Routledge, 1989), European Journal of Intercultural Studies, 1991, 2 (1), pp. 62-63. (with J. Schuster).
 • Rath, J. (1991) Minorisering: de Sociale Constructie van ‘Etnische Minderheden’. Utrecht University. (Commercial edition published by Sua Publishers in Amsterdam, 280 pp.).
 • Rath, J., K. Groenendijk and R. Penninx (1991) ‘The recognition and institutionalisation of Islam in Belgium, Great Britain and the Netherlands’, New Community, 18 (1), October, pp. 101-114.DOI:10.1080/1369183X.1991.9976285.

1990

 • Buijs, F.J. and J. Rath (1986) De stem van migranten en werklozen. De gemeenteraads¬verkiezingen van 19 maart 1986 te Rotterdam. Publication no. 25. Leiden: University of Leiden, Centre for the Study of Social Conflicts (COMT), 56 pp.
 • Penninx, R. and J. Rath (1990) ‘Etnische leerlingen in het onderwijs. Een inhoudelijke verkenning’, Migrantenstudies, Special issue edited by R. Penninx & J. Rath ‘De etnisch-culturele samenstelling van scholen: oorzaken en gevolgen’, 6 (2), pp. 1-9.
 • Penninx, R. and J. Rath (eds) (1990) De etnisch-culturele samenstelling van scholen: oorzaken en gevolgen. (The Ethno-cultural composition of schools: causes and consequences). Special Issue Migrantenstudies, 6 (2), pp. 1-80.
 • Rath, J. (1990) Book review of C. Mullard, K. Nimako & G. Willemsen, ‘Emancipatie: een kwestie van keuze. Een vertoog over emancipatiemodellen en minderhedenbeleid’. (CRES Publication Series, Research Paper No. 2. Amsterdam: University of Amsterdam, Centre for Race and Ethnic Studies, 1988), Migrantenstudies, 6 (2), pp. 72-74.
 • Rath, J. (1990) Die PvdA und die Innerstadtische Dezentralisierung in Rotterdam. Münster: Westfalische Wilhelms-Universität Münster.
 • Rath, J. (1990) ‘Eenzijdige aandacht voor kenmerken van migranten ongewenst’, Buitenlanders Bulletin, 15 (2), February, pp. 19-20.
 • Rath, J. (1990) ‘De overheid en het “minderhedenonderzoek”’, pp. 225-240 in F. Bovenkerk, F. Buijs en H. Tromp (red), Wetenschap en Partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
 • Rath, J. (1990) Kenterend Tij. Migranten en de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 Maart 1990 te Rotterdam. Utrecht: University of Utrecht, Department of Cultural Anthropology, 38 pp.
 • Rath, J. (1990) ‘De stemming slaat om. De deelname van migranten aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 te Rotterdam’, Namens, 5 (11), pp. 46-51.
 • Rath, J. (1990) ‘Pays-Bas: des promesses non tenues’, Journal des Elections, 12, April/May, pp. 12-13.
 • Rath, J. (1990) ‘Politieke participatie’, pp. 123-140 in H.B. Entzinger & P.J.J. Stijnen (eds), Etnische minderheden in Nederland. Meppel/ Heerlen: Boom/ Open Universiteit.
 • Rath, J. (1990) ‘Voting rights’, pp. 127-157 in Z. Layton-Henry (ed), The political rights of migrant workers in Western Europe. SAGE Modern Politics Series Volume 25. London: SAGE.

1989

 • Rath, J. (1989) ‘Holland ist anders!’, pp. 159-163 in M. Kirfel und W. Oswalt (Hrsg), Die Rückkehr der Führer. Modernisierter Rechtsextremismus in Westeuropa. Wien: Europa Verlag.Revised and reprinted: ‘Ist Holland anders?, pp. 159-163 in: M. Kirfel und W. Oswalt (Hrsg), Die Rückkehr der Führer. Modernisierter Rechtsradikalismus in Westeuropa. 2nd revised and extended edition. Wien/Zurich: Europa Verlag, 1991
 • Rath, J. (1989) Book review of B. Jacobs, ‘Black politics and urban crisis in Britain’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), International Migration Review, 22 (4), Winter, pp. 665-666.
 • Rath, J. (1989) Book review of G. Benton en H. Vermeulen (red.), ‘De Chinezen’ (Muiderberg: Coutinho, 1987), Sociologische Gids, 36 (1), January/February, pp. 65 67.
 • Rath, J. (1989) Book review of ICI, ‘Kiezen en gekozen worden. Niet-Nederlandse kiesgerechtigden en de gemeenteraadsverkiezingen 1990’ (Groningen: ICI, 1988), Buitenlanders Bulletin, 14 (8), October, p. 22.
 • Rath, J. (1989) Book review of J. Jupp, ‘Ethnic politics in Australia’ (Sydney: George Allen & Unwin, 1984), International Migration Review, 22 (4), Winter, pp. 669.
 • Rath, J. (1989) Book review of T. Gerholm & Y.G. Lithman (eds.), ‘The New Islamic Presence in Western Europe’ (London and New York: Mansell Publishing, 1988), International Migration Review, 23 (4), Winter, pp. 964-965.

1988

 • Rath, J. (1988) ‘La participation des immigrés aux elections locales aux Pays-Bas’, Revue Europeenne des Migrations Internationales, 4 (3), pp. 23-36.
 • Rath, J. (1988) ‘Mobilization of ethnicity in Dutch politics’, pp. 267 284 in M. Cross & H. Entzinger, Lost illusions. Caribbean minorities in Britain and the Netherlands. London: Routledge.
 • Rath, J. (1988) ‘Political action of immigrants in the Netherlands: class or ethnicity?’, European Journal of Political Research, 16 (6), December, pp. 623 644.BR>DOI: 10.1111/j.1475-6765.1988.tb00172.x.
 • Rath, J. (1988) Book review of Anne Frank Stichting, ‘Vreemd Gespuis’ (Amsterdam: Ambo/Novib, 1987), Migrantenstudies, 4 (4), pp. 53 56.
 • Rath, J. (1988) Book review of J. Niessen, ‘Emancipatie in internationaal perspectief’ (Amsterdam: VU-Uitgeverij, 1986), Migrantenstudies, 1988, 4 (2), pp. 46 48.Reaction to Niessens comments Migrantenstudies, 1989, 5 (1).
 • Rath, J. (1988) Book review of M. de Sterck, ‘In de spiegel. Beeld van de immigrant in kinderboeken’ (Leuven/Amersfoort: Acco, 1986), Migrantenstudies, 4 (4), pp. 53 56.
 • Rath, J. (1988) Book review of W. de Jong, ‘Inter-etnische verhoudingen in een oude stadswijk’ (Delft: Eburon, 1986), Migrantenstudies, 4 (3), pp. 58 60.
 • Rath, J. (1988) Immigrant Ethnic minorities in the Netherlands. Report submitted to EDA Systems, Chevy Chase, Maryland, as part of the Ethnic Minorities Fellowship Program of the German Marshall Fund of the United States. Utrecht: University of Utrecht, Centre for the Study of Multi-Ethnic Society (SMES), 39 pp.
 • Rath, J. and P. Uniken Venema (1988) Migrantenonderzoek in Rotterdam 1988. Utrecht: University of Utrecht, Centre for the Study of Multi-Ethnic Society (SMES); Rotterdam: GGD Rotterdam, 30 pp.

1987

 • Koot, W. and J. Rath (1987) ‘Ethnicity and emancipation’, International Migration, 25 (4), pp. 427 440.DOI: 10.1111/j.1468-2435.1987.tb00601.x.
 • Rath, J. (1987) Book review of E. Roosens, ‘Micronationalisme. Een antropologie van het etnische reveil’ (Leuven/ Amersfoort: Acco, 1986), Migrantenstudies, 3 (2), pp. 47 48.

1986

 • Buijs, F. and J. Rath (1986) ‘Migranten en werklozen in de electorale strijd’, Namens, 2 (3), May, pp. 135 140.
 • Buijs, F.J. and J. Rath (1986) De stem van migranten en werklozen. De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986 te Rotterdam. Publication no. 25. Leiden: University of Leiden, Centre for the Study of Social Conflicts (COMT), 56 pp.
 • Rath, J. (1986) ‘Een verwaarloosd electoraat’, Intermediair, 22 (5), 31 January, pp. 59 63.
 • Rath, J. (1986) ‘Hoe stemmen immigranten? De ervaringen in enkele Europese landen’, Bareel, 1986, 9 (33), April, pp. 20-25.
 • Rath, J. (1986) Book review of M. Ott, ‘Assepoesters en kroonprinsen. Een onderzoek naar de minderheidspositie van agentes en verplegers’ (Amsterdam: Sua, 1985), Sociologische Gids, 33 (2), pp. 150 152.
 • Rath, J. (1986) Book review of T. Hammar (ed.), ‘European Immigration Policy. A comparative study’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), International Migration Review, 20 (4), Winter, pp. 1058 1059.

1985

 • Rath, J. (1985) ‘Immigrant candidates in the Netherlands’, Cahiers d’Etudes sur la Mediterranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), 1, pp. 46 62.
 • Rath, J. (1985) ‘Koudwatervrees. Ervaringen met sluiswachters in sociaal onderzoek’, Sociodrome, 5, pp. 5 8.
 • Rath, J. (1985) Migranten, de Centrumpartij en de deelraadsverkiezingen van 16 mei 1984 te Rotterdam. Publication no. 20. Leiden: University of Leiden, Centre for the Study of Social Conflicts (COMT), 237 pp.
 • Rath, J. and Y. Oedairam (1985) ‘Wie neemt de uitgestoken hand van migranten aan? De deelraadsverkiezingen in Hoogvliet’, Buitenlanders Bulletin, 10 (8), October, pp. 24 26.

1984

 • de Jongh, R., M. van der Laan and J. Rath (1984) FNV’ers aan het woord over buitenlandse werknemers. Publication no. 16. Leiden: University of Leiden, Centre for the Study of Social Conflicts (COMT), 247 pp.
 • Rath, J. (1984) ‘Deelraadsverkiezingen in Rotterdam’, Buitenlanders Bulletin, 9 (7), pp. 7 10.
 • Rath, J. (1984) ‘Waar blijven de zwarte gemeenteraadsleden?’, NRC Handelsblad, 10th November.
 • Rath, J. (1984) Book review of E.J. Thomas (ed.), ‘Immigrant workers in Europe. Their legal status. A Comparative study’ (Paris: Unesco Press, 1982), Sociologische Gids, 31 (5), pp. 464 465.
 • Rath, J. (1984) Book review of H. van Amersfoort, ‘Immigration and the formation of minority groups. The Dutch experience 1945 1975’ (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), International Migration Review, 18 (2), Summer, pp. 331 332.

1983

1982

 • Bovenkerk, F, J. Rath and L. Ruland (1982) ‘De opkomst van een vergeten electoraat. Etnische groepen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1982’, Intermediair, 18 (35), pp. 1 7, 3 September.

1981

UNIVERSITY OF AMSTERDAM, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
NIEUWE ACHTERGRACHT 166, OFFICE B6.00
PO BOX 15508, NL-1001 NA AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
VOICE +31-6-5540-9466 | +31-20-525-3488 (SECR SOC)
E-MAIL RATH@UVA.NL
© JAN RATH 2022. SOME RIGHTS RESERVED.

chevron-down