Cities

Posted by | March 3, 2017
Radio 1 debat in ‘Nieuws en Co’ — gentrificering

De Nieuws en Co-bus organiseert in aanloop naar de verkiezingen ontmoetingen tussen mensen wier leefwerelden ver uit elkaar liggen. Mensen die bijvoorbeeld in dezelfde wijk wonen maar elkaar nooit in...

Continue Reading
Posted by | January 5, 2017
Blog — Yuppieland: Coffee in the City

In Amsterdam today, specialty coffee bars are mushrooming. Does this mean that Amsterdammers have become coffee gluttons from one day to the next? Fact is that the spread of specialty...

Continue Reading